Lauryssen denkt aan de toekomst en investeert in duurzame energie.

De 20-20-20 doelstellingen, waarbij Europa tegen 2020 20% minder broeikasgassen uit moet stoten, 20% energie uit hernieuwbare energiebronnen moet halen en de energie-efficiƫntie met 20% moet verbeteren, komen steeds dichterbij. Voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen of meldingen vanaf 1 januari 2014 moet elke nieuwe woning, kantoor en school in Vlaanderen een minimumhoeveelheid energie halen uit hernieuwbare bronnen. Daarnaast wordt vanaf 2014 ook de E-peil-eis steeds strenger. Voor verdere informatie omtrent de vereisten, verwijzen wij u graag naar www.energiesparen.be/epb/groeneenergie.

Als vooruitdenkende firma zorgen wij dat uw project voldoet aan de strengere bouwvoorwaarden. Wij specialiseerden ons in hernieuwbare energie-oplossingen. Stel uw vragen gerust aan onze medewerkers, zij zullen u graag begeleiden bij het maken van uw keuze.

Om u als klant te garanderen dat u kan genieten van een warmtepompinstallatie die tegelijk goed ontworpen en geplaatst is volgende de regels van de kunst, kunnen we u met trots mededelen dat wij in het bezit zijn van het "Certificaat van bekwaamheid als installateur warmtepompen". Tot op heden is dit certificaat niet verplicht, maar wij vinden het belangrijk om u een installatie te bezorgen waarvan u zeer tevreden bent. In de toekomst is het mogelijk dat dit certificaat ook als voorwaarde dient om premies toegekend te krijgen.