Omschakeling van arm gas naar rijk gas

Wij ontvangen zeer veel vragen met betrekking tot de omschakeling van het aardgas in uw gemeente. Nederland heeft beslist om de uitvoer van arm gas geleidelijk te verminderen en in 2030 helemaal stop te zetten. Daarom vervangt België het huidige type aardgas door rijk gas uit andere regio’s van de wereld om zo de levering […]